รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
7 หมู่ที่ 5 ถนนดอนสัก - วังหิน   ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
เบอร์โทรศัพท์ (077) 371412 เบอร์แฟกส์ (077) 371412
Email : watkhaosuwan@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :