ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อบรม Google app 70
บค09ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273 KB 1345
รายงานปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ณ วันนี้ 9 เมษายน 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 934.32 KB 173
รายงานประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 ณ วันที่่ 9 เม.ย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 127
font saraban_new ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 138
ข้อดีของ font IT9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.26 KB 3454
คู่มือการลง font Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.71 KB 1927
font ไทยสำหรับงานราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 141
เกียรติบัตรครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 226
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระบายสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 459
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.11 KB 1825
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต พานพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 168
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.76 KB 159
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 6536
เอกสารขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 3137
ตราโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.31 KB 179
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 23452
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.75 KB 167
โลโก้เว็ป JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.57 KB 163
คู่มือเรียน utq/2555 184