ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อบรม Google app 41
บค09ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273 KB 1314
รายงานปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ณ วันนี้ 9 เมษายน 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 934.32 KB 148
รายงานประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 ณ วันที่่ 9 เม.ย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 110
font saraban_new ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 126
ข้อดีของ font IT9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.26 KB 3379
คู่มือการลง font Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.71 KB 1914
font ไทยสำหรับงานราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 119
เกียรติบัตรครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 211
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระบายสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 442
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.11 KB 1808
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต พานพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 151
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.76 KB 138
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 4141
เอกสารขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 3088
ตราโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.31 KB 166
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 23434
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.75 KB 146
โลโก้เว็ป JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.57 KB 145
คู่มือเรียน utq/2555 173