ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อบรม Google app 114
บค09ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273 KB 1413
รายงานปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ณ วันนี้ 9 เมษายน 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 934.32 KB 229
รายงานประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 ณ วันที่่ 9 เม.ย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 174
font saraban_new ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 191
ข้อดีของ font IT9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.26 KB 4257
คู่มือการลง font Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.71 KB 1969
font ไทยสำหรับงานราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 217
เกียรติบัตรครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 265
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระบายสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 499
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.11 KB 1880
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต พานพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 220
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.76 KB 204
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 8487
เอกสารขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 3262
ตราโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.31 KB 222
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 23493
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.75 KB 220
โลโก้เว็ป JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.57 KB 221
คู่มือเรียน utq/2555 228