ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อบรม Google app 64
บค09ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273 KB 1334
รายงานปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ณ วันนี้ 9 เมษายน 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 934.32 KB 171
รายงานประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 ณ วันที่่ 9 เม.ย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 123
font saraban_new ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 136
ข้อดีของ font IT9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.26 KB 3404
คู่มือการลง font Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.71 KB 1921
font ไทยสำหรับงานราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 138
เกียรติบัตรครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 223
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระบายสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 455
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.11 KB 1817
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต พานพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 162
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.76 KB 149
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 6153
เอกสารขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 3110
ตราโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.31 KB 175
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 23449
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.75 KB 163
โลโก้เว็ป JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.57 KB 160
คู่มือเรียน utq/2555 182