ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
อบรม Google app 68
บค09ปีการศึกษา2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 273 KB 1343
รายงานปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2556 ณ วันนี้ 9 เมษายน 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 934.32 KB 172
รายงานประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 ณ วันที่่ 9 เม.ย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 125
font saraban_new ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 136
ข้อดีของ font IT9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.26 KB 3421
คู่มือการลง font Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.71 KB 1926
font ไทยสำหรับงานราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 140
เกียรติบัตรครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 226
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ระบายสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 457
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.11 KB 1823
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด ภูเก็ต พานพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 165
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.76 KB 157
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 6369
เอกสารขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 3125
ตราโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.31 KB 177
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 23451
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.75 KB 164
โลโก้เว็ป JPEG Image ขนาดไฟล์ 43.57 KB 160
คู่มือเรียน utq/2555 183