ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กท
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๐
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ตามประกาศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2559,14:15   อ่าน 8410 ครั้ง